Monthly Archives: March 2013

מה במסמך: מידע כללי הבהרה פרופילים שונים מה זה פרופיל 21? ערך הפונה בעיני הצבא תהליך קבלת הפטור קביעת הפגישה עם הקב”ן שיתוף פעולה עם ההורים חוות דעת המפקד הפגישה עם הקב”ן פתרון סתירות הצהרת כוונות ופתרונות ביניים נטייה אובדנית … Continue reading

Posted on by benjaminnetanyahuidf | Leave a comment